Speciale “Blikkiesdorp”cupcake voor de huisdieren van Township Blikkiesdorp in Zuid-Afrika


Geldinzamelingsactie huisdieren
Zuid Afrikaans township Blikkiesdorp

De winst van de Blikkiesdorp-Cupcakes gaat in zijn geheel naar dit hartverwarmende project.
In september reizen Maika Karremans en Remco Stunnenberg af naar Zuid Afrika. Tijdens hun reis doen zij onder andere Blikkiesdorp (Tin Can Town) aan, één van de allerarmste townships van Kaapstad. Dit township ontstond ten tijde van de FIFA Worldcup 2010 in Zuid Afrika. Alle dak- en thuislozen werden verplaatst naar een afgelegen plek nabij het vliegveld. Uit het zicht van de camera’s en Worldcup bezoekers uit alle windstreken. Blikkiesdorp was een feit.

De bewoners van Blikkiesdorp (blank, zwart en kleurling) kampen met enorme armoede, werkloosheid, ongeletterdheid en gebrek aan educatie. Daarnaast is er nog een ander schrijnend probleem: Blikkiesdorp heeft een aanzienlijke groep inwoners die honger hebben en verstoken zijn van medische hulp, de huisdieren.

Om deze bewoners de helpende hand te bieden, werd enkele jaren geleden het Tin Can Town project in het leven geroepen door vier Zuid Afrikaanse vrouwen, Nikki, Rosie, Dinielle en Clarina. Om de week brengen zij een bezoek aan Blikkiesdorp samen met andere vrijwilligers. “Gewapend” met een jeep vol honden- en kattenvoer en diermedicatie. Tijdens deze bezoeken delen zij het voer uit, dienen daar waar nodig medicatie toe, sturen aan op sterilisatie van de huisdieren en brengen, in het uiterste geval, dieren naar de dierenarts.
Blikkiesdorp-Cupcake
Remco was al vaker in Zuid Afrika en hielp de vrijwilligers vorig jaar mee in Blikkiesdorp. Hij zag met eigen ogen hoe dringend en belangrijk dit project is.
Tin Can Town drijft op vrijwilligers, giften en donaties. Remco en Maika zijn via Facebook een geldinzamelingsactie begonnen voor Tin Can Town. Heavenly Cupcakes Rotterdam ondersteunt deze actie van harte en draagt hier haar steentje aan bij in de vorm van een speciale Blikkiesdorp Cupcake. De winst van de Blikkiesdorp-Cupcakes gaat in zijn geheel naar dit hartverwarmende project.
Deze actie loopt tot en met 10 september.